Passa al contingut principal

Una altra pedra a l'autonomia educativa

(Post publicado en español en la web de Educarnos. Revista Educativa)

Fa algunes setmanes es va donar a conèixer l'informe The Efficiency Index, promogut per la GEMS Foundation i signat pels investigadors Peter Dolton, Oscar Marcerano-Gutiérrez i Adam Still, i afavorit per l'omnipresent Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), organisme que agrupa les economies més riques del planeta.
Aquest informe ve a llançar una altra pedra contra el que podríem anomenar autonomia educativa, que no és més que la capacitat del sistema educatiu de rendir comptes a si mateix, i dirigeix ​​les seves amenaces cap al professorat i les aules, sempre en nom de l'eficiència, per descomptat en clau econòmica.
Els seus fonaments són coneguts: prenem una variable dependent (a falta d'altres, els resultats acadèmics dels estudiants) i la posem en relació amb dues suposades variables independents (no per casualitat, el sou de professors i les ràtios d'alumnes per docent). Amb això, i uns alambinats mecanismes economètrics, s'obté un índex que vindrà a mesurar en quin grau queden compensats els esforços que la societat fa per millorar l'educació.
Llegim atentament: 1) els "esforços de la societat" s'han d'entendre com el nivell de despesa financera traduït en salaris (i deixem de banda altres minúcies, com les inversions en edificis, les despeses de personal administratiu, la despesa en material escolar, menjador i transport, etc, per citar les més directes); 2) l'"educació" es redueix al rendiment acadèmic mesurat en termes de qualificacions obtingudes en proves estandarditzades (sense comptar amb els resultats socials que genera el nivell educatiu assolit, la millora en salut i benestar de la societat, etc).
L'índex de referència se situa al país que aporta la millor variable dependent, després de creuar una bateria de proves internacionals (PISA, TIMSS, PIRLS, etc), que no és altre que Finlàndia.
Doncs bé, la limitació d'aquests estudis és que les seves conclusions s'allunyen de la problemàtica educativa del dia a dia i no aporten pistes per abordar els reptes que tenen plantejats els sistemes educatius: accés a l'educació en edats primerenques, millora de la formació de mestres, augment dels nivells d'èxit educatiu de les classes més vulnerables, etc
L'autonomia educativa és garantia de qualitat del sistema i exigeix ​​menys ingerències de sectors massa disposats a augmentar els seus beneficis en el curt termini.

Entrades populars d'aquest blog

El maestro como metáfora y las metáforas del maestro

[fragmentos de Teorizando en Educación... UOC, 2015] No es sencillo, para propios ni extraños, entender esa tarea tan ordinaria pero al tiempo tan particular como es la de preocuparse para que otros aprendan, crezcan, se ilustren o como quiera llamarse a la finalidad de lo que se busca en la escuela. No es sencillo por muchas razones que no vienen al caso, desde el mismo hecho que su cotidianeidad se nos ha naturalizado, consubstancial al paisaje, considerándolo ya una figura sin la cual no sería pensable nuestra sociedad (al mismo nivel que no nos imaginamos nuestra existencia sin médicos o no diré sin abogados), hasta la constatación de que hoy más que nunca esa tarea ha alcanzado un elevado nivel de sofisticación comparable a la de otras profesiones que no admiten discusión en su necesaria especialización. Todo el mundo opina sobre educación, como del fútbol, y esa opinionitis termina por generar la sensación de que debe esa tarea es fácil, al alcance de cualquiera, y se somete

L'Escola Importa

¿Lecturas obligatorias o lecturas prohibidas?

Dejo el enlace a una noticia en el blog "Magisterio", sobre hábito lector y la necesidad de lecturas obligatorias en la educación básica. Mi posición: ¿por qué no pensar en lecturas "prohibidas"? A lo mejor, se despierta la curiosidad por lo prohibido y reclutamos algún nuevo lector o lectora.  [ enlace aquí ]