Passa al contingut principal

Cal fer política educativa i no política de l'educació

(A propòsit de l'entrevista amb Josep Cuní, a 8aldia, el 16 de juny de 2015)

L’aprovació de la LOGSE, el 1990, va significar el punt de partida per a la lluita partidista en educació. Avalada per una àmplia majoria parlamentària i un ampli consens de la comunitat educativa (sempre difícil de mesurar, dit de passada), el partit majoritari de l’oposició va optar per desmarcar-se’n amb arguments poc convincents.
La llei havia allargat l’escolaritat obligatòria fins als 16 anys (a França, per exemple, aquesta mesura s’havia pres el 1959, 31 anys abans), amb una estructura semi-comprensiva a secundària bàsica (a mitges del que començaven a fer els sistemes educatius de referència europeus), i donava una incipient autonomia pedagògica als centres educatius, amb una arquitectura curricular que marcava uns mínims i que deixava la concreció del currículum a càrrec dels equips docents. En poques paraules, s’alineava amb el que s’estava imposant a Europa i que organismes poc sospitosos de revolucionaris, com l’OCDE, començaven a defensar.
Amb tot, el Partit Popular va iniciar una batalla de desprestigi, beneït per la cúpula episcopal, que centrava les seves crítiques precisament en els aspectes que hem esmentat i, tot i que la llei havia mantingut i reforçat la doble xarxa pública-privada i garantia la llibertat d’elecció de centre, reclamacions de la dreta, no va abandonar la voluntat de modificar-la quan arribés al poder. En la primera ocasió que va tenir, el 2002, aprovava la LOCE (llei de qualitat de l’educació), que va ser tombada per la nova victòria socialista el 2004. Però la va ressuscitar el 2014 amb la LOMCE (novament hi apareix la paraula “qualitat” en el títol de la llei), que va tenir el privilegi de ser rebutjada per tota l’oposició parlamentària, per les comunitats autònomes no governades pel Partit Popular i per la pràctica totalitat de la comunitat educativa, llevat d’algun sindicat de professorat alineat amb les tesis conservadores. Per suposat, un canvi de signe polític a Espanya a la tardor pot enviar l’actual llei al bagul dels records, un anticip del qual el tenim amb la pèrdua de poder dels populars amb les recents eleccions autonòmiques, com ja ha declarat la consellera Rigau.
Com sabem, per aquesta llei, més qualitat significa més proves, en forma d’exàmens externs al final de les etapes crucials, que revalidaven la feina feta a les escoles. Però la llei s’oblidava de la formació del professorat, de la competència digital i en llengües estrangeres dels alumnes, dels aspectes emocionals de l’educació i, per suposat, retornava l’escola a una arquitectura curricular centralista (sense marge de maniobra per als equips docents, gràcies també a les proves externes), tot bandejant el model per competències, reclamat també per organismes encara no sospitosos de revolucionaris, com l’OCDE o la Comissió Europea. Per suposat, amb la benedicció corresponent, recuperava la presència obligatòria de la religió i permetia el finançament d’escoles que segreguen per sexes, una pràctica ideològica que encara no ha demostrat la seva vàlua pedagògica.
En aquests 25 anys, per tant, la política ha fet ús de l’educació i no ha fet política educativa. Ens han faltat polítics, a dreta i esquerra, amb una mirada prospectiva, a llarg termini, que realment plantegessin autèntiques polítiques educatives basades en el consens i en el desenvolupament d’un sistema educatiu que estigués al marge del debat partidista. Sembla clar que s’imposa un model educatiu basat en la proximitat i la flexibilitat, que eviti que aquell que dicta la política educativa sigui el mateix que fa d’empresari de l’ensenyament (a Catalunya, el 70% del professorat és contractat per l’Administració pública), i que la responsabilitat política recaigui en el Parlament i no en el Govern.
Quan comenci el nou curs en tornarem a parlar.

Entrades populars d'aquest blog

El maestro como metáfora y las metáforas del maestro

[fragmentos de Teorizando en Educación... UOC, 2015] No es sencillo, para propios ni extraños, entender esa tarea tan ordinaria pero al tiempo tan particular como es la de preocuparse para que otros aprendan, crezcan, se ilustren o como quiera llamarse a la finalidad de lo que se busca en la escuela. No es sencillo por muchas razones que no vienen al caso, desde el mismo hecho que su cotidianeidad se nos ha naturalizado, consubstancial al paisaje, considerándolo ya una figura sin la cual no sería pensable nuestra sociedad (al mismo nivel que no nos imaginamos nuestra existencia sin médicos o no diré sin abogados), hasta la constatación de que hoy más que nunca esa tarea ha alcanzado un elevado nivel de sofisticación comparable a la de otras profesiones que no admiten discusión en su necesaria especialización. Todo el mundo opina sobre educación, como del fútbol, y esa opinionitis termina por generar la sensación de que debe esa tarea es fácil, al alcance de cualquiera, y se somete

L'Escola Importa

¿Lecturas obligatorias o lecturas prohibidas?

Dejo el enlace a una noticia en el blog "Magisterio", sobre hábito lector y la necesidad de lecturas obligatorias en la educación básica. Mi posición: ¿por qué no pensar en lecturas "prohibidas"? A lo mejor, se despierta la curiosidad por lo prohibido y reclutamos algún nuevo lector o lectora.  [ enlace aquí ]